Δημοσίευση Ισολογισμού Έτους 2020

Από τον παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε ή και να κατεβάσετε τους ισολογισμούς για το έτος 2020

Ισολογισμός 2020

Έκθεση

Posted in ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Δημοσίευση Ισολογισμού Έτους 2019

Από τον παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε ή και να κατεβάσετε τους ισολογισμούς για το έτος 2019

Ισολογισμός 2019

Έκθεση

Posted in ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Δημοσίευση Ισολογισμού Έτους 2018

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε ή και να κατεβάσετε τον ισολογισμό για το έτος 2018

Ισολογισμός 2018

 

Posted in ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Δημοσίευση Ισολογισμού Έτους 2017

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε ή και να κατεβάσετε τον ισολογισμό για το έτος 2017

Ισολογισμός 2017

Posted in ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Δημοσίευση Ισολογισμού Έτους 2016

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε ή και να κατεβάσετε τον ισολογισμό για το έτος 2016

Ισολογισμός 2016

Posted in ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ