Δημοσίευση Ισολογισμού Έτους 2020

Από τον παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε ή και να κατεβάσετε τους ισολογισμούς για το έτος 2020

Ισολογισμός 2020

Έκθεση

Posted in ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ