Δημοσίευση Ισολογισμού Έτους 2019

Από τον παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε ή και να κατεβάσετε τους ισολογισμούς για το έτος 2019

Ισολογισμός 2019

Έκθεση

Posted in ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ