Δημοσίευση Ισολογισμού Έτους 2016

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε ή και να κατεβάσετε τον ισολογισμό για το έτος 2016

Ισολογισμός 2016

Posted in ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ