"ΕΒΡΟΓΑΙΑ"

Η Εταιρία

Η Εταιρία με την διακριτική επωνυμί-α "ΕΒΡΟΓΑΙΑ" δραστηριοποιείται στον τομέα της Εμπορίας Αγροτικών Εφοδίων. Η έδρα της επιχείρησης στεγάζεται στο 1 χλμ Eθ. Οδ. ΔΙΔΥΜΟ-ΤΕΙΧΟY- ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ στον Ν. Έβρου.

Επικοινωνία

Κεντρ: 1ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
1ο ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 62
2ο ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 289
3ο ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΚΑΒΥΛΗ
4ο ΥΠΟΚ/ΜΑ: Ν.ΒΥΣΣΑ
5ο ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΡΙΖΙΑ